De start van een nieuwe bus-concessie betekent twee dingen: Zorgen dat het huidige busvervoer en de daarmee samenhangende kwaliteit op orde blijft en tegelijkertijd alle voorbereidingen treffen, zodat er een vlekkeloze start kan worden gemaakt op 3 september 2017.

Wat doen we dan in deze periode?

  • We hebben een vervoerplan gemaakt dat op details nog moet worden afgestemd met betrokken partijen zodat het busvervoer straks optimaal is ingeregeld.
  • We bestellen de bussen die we straks nodig hebben. In de bussen zit veel elektronica om te zorgen dat OV-chipkaart goed werkt, dat reisinformatie getoond wordt op schermen in de bussen en op halteborden.
  • We hebben meer chauffeurs nodig dan nu. Ook moeten alle chauffeurs worden bijgeschoold voor het rijden met elektrische bussen.
  • We zorgen voor alle informatie die voor onze reizigers van belang is. 
Kortom: we zijn volop bezig om het busvervoer  verder te brengen en beter te maken.
Rnet bus Haarlem IJmond