De start van een nieuwe busconcessie betekent twee dingen: Zorgen dat het huidige busvervoer en de daarmee samenhangende kwaliteit op orde blijft en tegelijkertijd alle voorbereidingen treffen, zodat er een vlekkeloze start kan worden gemaakt op 10 december 2017.


Wat doen we dan in deze periode?

  • We hebben een vervoerplan gemaakt dat we op details hebben afgestemd met alle betrokkenen. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen die zijn opgenomen in een addendum. Op 6 juli jl. heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het vervoerplan met het addendum definitief vastgesteld
  • We bestellen de bussen die we straks nodig hebben. In de bussen zit veel elektronica om te zorgen dat OV-chipkaart goed werkt, dat reisinformatie getoond wordt op schermen in de bussen en op halteborden.
  • Op Schiphol gaan we starten met een groot project; alle laadstations moeten gebouwd worden voor de 100 elektrische bussen die gaan rijden.
  • En we hebben meer chauffeurs nodig dan nu. Ook moeten alle chauffeurs worden bijgeschoold voor het rijden met elektrische bussen.
  • We zorgen voor alle informatie die voor onze reizigers van belang is. In november valt er mooi overzicht op iedere deurmat in Amstelland Meerlanden.

Kortom: we zijn al volop bezig het busvervoer weer verder te brengen en beter te maken.

Info, vragen of ideeën?

Mail naar aml@connexxion.nl