Verzekering

Wat moet ik doen als ik schade heb opgelopen waar mogelijk een voertuig van Connexxion, Breng, Hermes of Overal bij betrokken was?

Heb je schade geleden door een incident waarbij een voertuig van Connexxion, Breng, Hermes of Overal betrokken was? Wij vinden dat erg vervelend en vragen je vriendelijk om de schade op de volgende wijze bij ons te melden:

Graag onderstaande gegevens zo volledig mogelijk mailen naar onze klantenservice: klantenserviceov@connexxion.nl.
  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Plaats, datum en tijdstip van het incident
  • Kenteken, bus- of lijnnummer
  • Omschrijving schade gebeurtenis: wat is er gebeurd?
  • Omschrijving schade: wat is er beschadigd?
  • Geschat schadebedrag
  • Is er sprake van letsel? Zo ja, wie is de benadeelde?
  • Bewijsstukken (bijv. schadeformulier, foto)

Wij nemen de melding dan in behandeling en informeren je over de verdere werkwijze.